Als je niet meer kunt oefenen i.v.m. wijzigingen aan ons platform, neem dan contact op met onze klantenservice!

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op websites die aangesloten zijn bij Altijdgeslaagdonline. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling bij Altijdgeslaagdonline houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

De volgende sites zijn aangesloten bij Altijdgeslaadonline, en deze voorwaarden zijn op al deze websites van toepassing:

 • altijdgeslaagdoefenen.nl
 • 123geslaagd-online.nl
 • 123geslaagdonline.nl
 • altijdgeslaagd-oefenen.com
 • altijdgeslaagd-oefenen.nl
 • altijdgeslaagd-online.nl
 • altijdgeslaagdoefenen.com
 • altijdgeslaagdonline.com
 • altijdgeslaagdonline.nl
 • gelijkgeslaagd-online.nl
 • gelijkgeslaagdonline.nl
 • nuonlinetheorie.com
 • oefenonlinetheorie.com
 • oefenonlinetheorie.nl
 • theorienuoefenen.com
 • theorienuoefenen.nl

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten bij Altijdgeslaagdonline geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch online toegankelijk gemaakt.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Altijdgeslaagdonline. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op altijdgeslaagdoefenen.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet- overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Altijdgeslaagdonline.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Altijdgeslaagdonline. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Altijdgeslaagdonline garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Altijdgeslaagdonline is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Altijdgeslaagdonline. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC, smartphone of tablet en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten kunnen worden ontvangen en de digitale producten kunnen worden gebruikt.

4. Copyright en niet toegestaan gebruik van de digitale producten

4.1 Op de digitale producten van Altijdgeslaagdonline berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de digitale producten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5. Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Altijdgeslaagdonline geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6. Uitslagen daadwerkelijke CBR theorie-examens

6.1 De digitale producten die Altijdgeslaagdonline aanbiedt zijn uitsluitend bedoeld als oefenmateriaal en dienen zodanig beschouwd te worden.

6.2 Altijdgeslaagdonline is onder geen beding verantwoordelijk voor de resultaten die worden behaald bij de daadwerkelijke CBR theorie-examens.

7. Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Altijdgeslaagdonline vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.